Rajd rowerowy ze Stoczka Łukowskiego do rezerwatu Jata
1 maja 2021 

Jata to jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce. Można tu spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt znajdujących się pod ochroną. Ale Jata to też miejsce wydarzeń historycznych z czasów Powstania Listopadowego i Styczniowego, czy II wojny światowej. 

Wystartowaliśmy ze Stoczka Łukowskiego, a trasa rajdu była lekka i przyjemna. Idealna na rozpoczęcie sezonu rowerowego.

Podczas przejazdu poznaliśmy niezwykle ciekawą wojenną historię rezerwatu.
Natomiast o walorach przyrodniczych rezerwatu Jata opowiadała nam Natalia Wardak z Nadleśnictwa Łuków.

 A żeby nabrać sił na powrót do domu, na miejscu biwakowym w rezerwacie rozpaliliśmy ognisko
i upiekliśmy kiełbaski.

Ten jednodniowy rajd był doskonałym rozpoczęciem tegorocznego sezonu rowerowego.
A wiele jeszcze przed nami!

Rezerwat przyrody Jata


Rezerwat Jata znajduje się na terenie gminy Łuków. Został utworzony 21.03.1933 roku z inicjatywy prof. W. Szafera - wybitnego polskiego przyrodnika. Jest to jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce, starszy od niego jest tylko Białowieski Park Narodowy.

Dumą rezerwatu jest gęsty jodłowy bór, dla którego panują tu doskonałe warunki. Rezerwat jest też ostoją licznych gatunków zwierząt oraz ptaków.
Rezerwat Jata był też świadkiem wielu walk wyzwoleńczych, co upamiętniają liczne znajdujące się tu pomniki.

W celu ułatwienia zwiedzania rezerwatu nadleśnictwo wytyczyło kilka szlaków:
1. zielona ścieżka edukacyjna - dydaktyczna ścieżka przyrodnicza o nazwie "Rezerwat Jata" prowadząca z leśniczówki Jata do pomnika żołnierz Armii Krajowej,
2. zielony szlak pieszy biegnący szlakiem powstańców styczniowych ks. Brzóski,
3. żółty szlak rowerowy o przebiegu trasy: leśniczówka Jata – pomnik partyzantów polskich i radzieckich – pomnik ks. Brzóski – Żdżary.

© spolszczamy.pl  All Rights Reserved. Built with OptimizePress.

Page Created with OptimizePress